Lista ekspertów w zakresie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół:

1. Joanna Bartoszcze – Wójcik,
2. Anna Dudek,
3. Maria Dudek,
4. Małgorzata Guellard,
6. Elżbieta Kawecka,
7. Ireneusz Rapa,
8. Urszula Stadnik,
9. Bogusława Stanicka,
10. Janusz Urban,
11. Jolanta Zabielska,
12. Laura Żydek

Lista ekspertów  kształcenia modułowego:

1. Anna Dudek,

2. Urszula Malinowska


Lista rzeczoznawców MEN ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach oraz w profilach kształcenia ogólno zawodowego w zawodach pszczelarz i technik pszczelarz:

1. Urszula Malinowska


Lista ekspertów wchodzących w skład komisji  egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych  dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy:

1. Anna Biernacka,

2. Anna Dudek,

3. Elżbieta Kawecka,

4. Urszula Malinowska,
5. Anna Słotwińska Jakubowska


Lider zmian MEN w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1. Ireneusz Rapa


Lista ekspertów MEN w zakresie oceniania kształtującego:

1. Elżbieta Kawecka


Tłumacz witryny

Polish English German Russian Ukrainian

Publikacje

Licznik odwiedzin

DziśDziś55
KiedykolwiekKiedykolwiek84050